Menu
Základní škola T.G.Masaryka Rokycany, příspěvková organizace
Základní škola T. G. Masaryka Rokycany

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Plakát zápisy

Informace k zápisu do 1. ročníku ve dnech 21. a 22. 04. 2023.

Vážení rodiče,

 

zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 se uskuteční na ZŠ T. G. Masaryka Rokycany v pátek 21. 04. 2023 od 13.00 do 18.00 a v sobotu 22. 04. 2023 od 09.00 do 12.00.

Zápis bude probíhat ve třídách 1.A, 1.B a 3.Bpřízemí budovy školy.

Na páteční termín je možné si rezervovat čas během registrace k zápisu.

 

Registrace

Registrace v systému Zápisy Online bude spuštěnasobotu 01. 04. 2023ukončenaneděli 16. 04. 2023. Odkaz a informace k registraci budou zveřejněny na stránkách školy před spuštění registrace.

 

Věk dítěte

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017.

Také děti, kterým byl pro školní rok 2022/2023 udělen odklad školní docházky.

 

Zápis

Formální část – zákonní zástupci vyplní nebo prokonzultují vyplněné tiskopisy s pedagogickým pracovníkem.

Motivační část – aktivity spojené se školní zralostí, které společně splní dítě s pedagogem 1. stupně.

Formulář žádosti o zápis do 1. třídyformulář žádosti o odklad se automaticky vygeneruje po registraci. Zákonný zástupce žádost vyplní, vytiskne a přinese k zápisu. Případně doplní na místě.

Pro zápis do 1. ročníku je nutno předložit:

 • Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky
 • Rodný list dítěte, u cizinců pas dítěte
 • Občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců
 • Oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce

 

Pro odklad plnění povinné školní docházky je nutno předložit:

 • Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky
 • Žádost o odklad plnění povinné školní docházky
 • Vyjádření PPP/SPC a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa (kopii uchovává škola)
 • Občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců
 • Oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce

 

Kritéria přijetí

Škola je povinna přijmout děti ze spádové oblasti – tedy děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ T. G. Masaryka Rokycany. Jestliže nebude naplněna kapacita 1. tříd, postupuje škola podle těchto kritérii:

 1. Dítě, které má sourozence na ZŠ T. G. Masaryka Rokycany.
 2. Dítě, jehož zákonný zástupce je zaměstnancem ZŠ T. G. Masaryka Rokycany.

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme 2 třídy prvního ročníku s celkovou kapacitou 48 žáků.

 

Školský obvod

Školský obvod je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Rokycany č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Rokycany: Obecně závazná vyhláška města Rokycany č. 2/2021.

 

Rozhodnutí o přijetí

Na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých žáků. Rozhodnutí vydává ředitel školy do 30 dnů od skončení zápisu.

 

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí vydává ředitel školy do 30 dnů od skončení zápisu. Základní škola zašle zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou.

Datum vložení: 17. 3. 2023 14:52
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2023 12:05

Škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.