O nás

Jsme školou pro 470 žáků, součástí školy je družina a školní jídelna.

Dlouhodobě se věnujeme rozšířené výuce cizích jazyků. S angličtinou začínají naši žáci již v první třídě, od šestého ročníku si volí další cizí jazyk.  Němčinu si mohou procvičit při setkáních s partnerskou školou v SRN nebo během zahraniční exkurze do Paříže a Londýna.

Na vysoké úrovni je i výuka ostatních předmětů, k tomu pomáhá také technické vybavení školy.  Žáci s učiteli využívají interaktivní tabule v jednotlivých třídách, dvě počítačové třídy, jazykovou a tabletovou učebnu a cvičnou kuchyňku.

Dva pěvecké sbory se velmi úspěšně účastní pěveckých přehlídek.

Samozřejmostí je organizace kurzů plavání, lyžování, bruslení a dopravní výchovy.

Každoročně připravujeme několik celoškolních akcí, kterých se mohou účastnit rodiče i veřejnost.

 

Co je naším mottem:

Vzájemný respekt a úcta mezi žáky a učiteli.

Respektovat druhé i jejich soukromí.

Pomáhat si.

Nepomlouvat, nežalovat, nepodvádět, neposmívat se.

Nešikanovat.

Neskákat druhým do řeči a nechat je domluvit.

 

V minulých letech jste nás podporovali nejen materiálními dary, ale i finančními. Děkujeme za Vaši dosavadní pomoc.

Bankovní spojení

Bankovní ústav: Česká spořitelna a. s.
Číslo konta: 843472399/0800