Menu
Základní škola T.G.Masaryka Rokycany, příspěvková organizace
Základní škola T. G. Masaryka Rokycany

Seznam alergenů

Seznam alergenů
1

Obi­lo­vi­ny ob­sa­hu­jí­cí le­pek

(pše­ni­ce, ži­to, ječ­men, oves, špal­da, kal­mut ne­bo je­jich hyb­rid­ní od­rů­dy a vý­rob­ky z nich)

2

Ko­rý­ši

(a vý­rob­ky z nich)

3

Vej­ce

(a vý­rob­ky z nich)

4

Ry­by

(a vý­rob­ky z nich)

5

Po­zem­ni­ce olej­ná (ara­ší­dy)

(a vý­rob­ky z nich)

6

So­jo­vé bo­by

(a vý­rob­ky z nich)

7

Mlé­ko

(a vý­rob­ky z něj)

8

Sko­řáp­ko­vé plo­dy

(man­dle, lís­ko­vé oře­chy, vlaš­ské oře­chy, kešu oře­chy, pe­ka­no­vé oře­chy, pa­ra oře­chy, pistá­cie, maka­da­mie a vý­rob­ky z nich)

9

Ce­ler

(a vý­rob­ky z něj)

10

Hoř­či­ce

(a vý­rob­ky z ní)

11

Se­za­mo­vá se­me­na (se­zam)

(a vý­rob­ky z nich)

12

Oxid si­ři­či­tý a si­ři­či­ta­ny

v kon­cen­t­ra­cích vyš­ších než 10mg, ml/kg, l, vy­já­d­ře­no SO2)

13

Vl­čí bob

(a vý­rob­ky z něj)

14

Měk­ký­ši

(a vý­rob­ky z nich)

Jídelna

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.