Menu
Základní škola T.G.Masaryka Rokycany, příspěvková organizace
Základní škola T. G. Masaryka Rokycany

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Projekty

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

NextGenerationEU_1

Erasmus+

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě a disponuje pro období 2021 – 2027 rozpočtem ve výši téměř 28 miliard eur, z něhož poskytuje více než 4 milionům Evropanů příležitost studovat, vzdělávat se a získávat zkušenosti v zahraničí.

Logo EU Erasmus_2

MAP II.

Míst­ní akč­ní plán roz­vo­je vzdě­lá­vá­ní II. v úze­mí ORP Roky­ca­ny (MAP II.)

MAP III.

NAŠE ŠKOLA je aktivně zapojena do realizace projektu s názvem: „Místní akční
plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III.“.

Logo EU a MŠMT

Mléko do škol

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.

Modernizace učeben ITI

Modernizace výukových učeben na ZŠ T. G. Masaryka Rokycany

logo-eu-mmr_display800_display

Ovoce a zelenina do škol

Škola je zapojena do projektu Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí.

Šablony pro ZŠ a MŠ I.

Ško­la je re­a­li­zá­to­rem pro­jek­tu s ná­zvem: Vzdě­lá­vá­ní na ZŠ TGM Roky­ca­ny, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005314 v rám­ci Vý­zvy č. 02_16_022 Pod­po­ra škol for­mou pro­jek­tů zjed­no­du­še­né­ho vy­ka­zo­vá­ní – Ša­b­lo­ny PRO MŠ a ZŠ I., Ope­rač­ní pro­gram Vý­zkum, vý­voj a vzdě­lá­vá­ní (OP VVV).

WebLogolink_OP_VVV_hor_barva_cz_3

Šablony pro ZŠ a MŠ II.

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.

WebLogolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Šablony pro ZŠ a MŠ III.

OPVVV, VÝZVA Č. 02_20_080 Šablony III.

WebLogolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Výuka přírodních věd

Škola je zapojena do projektu OP VVV č. 02_16_010 „Výuka přírodních věd nově“.

Škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.