Menu
Základní škola T.G.Masaryka Rokycany, příspěvková organizace
Základní škola T. G. Masaryka Rokycany

Občanské sdružení

Občanské sdružení VOLNÝ ČAS

Kdo jsme?

Jsme sdružení rodičů při ZŠ T. G. Masaryka v Rokycanech. Členství v OS Volný čas vzniká automaticky zaplacením členského příspěvku za dítě docházející do školy. V současné době činí tento příspěvek 200,- Kč za jedno dítě.

Jak fungujeme?

Každá třída školy má jednoho zástupce z řad rodičů, kterého si rodiče sami zvolí obvykle na třídní schůzce.  Zástupci se scházejí většinou před třídními schůzkami v zasedací místnosti ZŠ. Schůzek se zúčastňuje pan ředitel nebo ostatní učitelé dle toho, co je třeba projednat.

Co je cílem OS?

Naším cílem je aktivní spolupráce se školou. Pomáháme škole zajišťovat některé nadstandardní pomůcky pro mimoškolní činnost a výuku, organizaci volného času dětí v ZŠ, různých společenských, sportovních a zábavných akcí. Mimo jiné se také snažíme pro školu získávat dotace prostřednictvím MěÚ Rokycany.

Naše přání?

Přáli bychom si, aby s naším OS Volný čas aktivně spolupracovalo pokud možno co nejvíce rodičů. Rádi bychom uvítali návrhy různých zajímavých akcí, ať už sportovních, kulturních, vzdělávacích, ale i zábavných, které by byly vhodné pro naše děti. Navštívili jste zajímavé místo nebo třeba výstavu? Dejte nám vědět. Mohlo by se to líbit i ostatním.

 

Budeme rádi, když nám sdělíte i své názory a postřehy k chodu školy. Každý dobrý nápad je vítán! Ale aby o všem nerozhodovali „jen“ rodiče, uvítáme i názory našich dětí, kterých se toto vše týká především. Napište nám, co vás zajímá, baví, co vám třeba chybí nebo co byste ve škole vylepšily, co vás trápí. Každý problém se dá vždy nějak vyřešit, ale musí se o něm v první řadě vědět.

Alois Hájek, předseda OS

Kontakt