Menu
Základní škola T.G.Masaryka Rokycany, příspěvková organizace
Základní škola T. G. Masaryka Rokycany

Organizace školního roku

2023/2024

Přehled prázdnin a volných dnů

 • Za­čá­tek škol­ní­ho roku: pondělí 4. zá­ří 2023
 • Pod­zim­ní prázd­ni­ny: čtvrtek 26. a pátek 27. říj­na 2023
 • Vá­noč­ní prázd­ni­ny: 
  sobota 23. pro­sin­ce – úterý 2. led­na 2024,
  vy­u­čo­vá­ní bu­de za­há­je­no ve středu 3. led­na 2024
 • Ko­nec prv­ní­ho po­lo­le­tí: středu 31. led­na 2024
 • Po­lo­let­ní prázd­ni­ny: pátek 2. úno­ra 2024
 • Jar­ní prázd­ni­ny: pon­dě­lí 11. břez­na – ne­dě­le 17. břez­na  2024
 • Ve­li­ko­noč­ní prázd­ni­ny: čtvr­tek 28. března  2024
 • Ko­nec dru­hé­ho po­lo­le­tí: 
  pá­tek 28. červ­na 2024

Třídní schůzky, konzultace a pedagogické rady

Třídní schůzky, konzultace a pedagogické rady
Datum Druh schůzek Čas
19. 9. 2023 třídní schůzka prvních ročníků 15.30
08.11.2023 pedagogická rada 13.30
14.11.2023 třídní schůzka 15:30 – 17:00
09.01.2024 konzultace 15:30 – 17:00
17.01.2024 pedagogická rada 13.30
02.04.2024 konzultace 15:30 – 17:00
10.04.2024 pedagogická rada 13:30
04.06.2024 třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků 15:30
11.06.2024 konzultace 15:30 — 17:00
19.06.2024 pedagogická rada 13:30

 

Zvonění

1. ho­di­na: 07.55 – 08.40

2. ho­di­na: 08.50 – 09.35

3. ho­di­na: 09.50 – 10.35

4. ho­di­na: 10.45 – 11.30

5. ho­di­na: 11.40 – 12.25

6. ho­di­na: 12.30 – 13.15

7. ho­di­na: 13.00 – 13.45

8. ho­di­na: 13.50 – 14.35