Menu
Základní škola T.G.Masaryka Rokycany, příspěvková organizace
Základní škola T. G. Masaryka Rokycany

Erasmus+

Logo EU Erasmus_2

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě a disponuje pro období 2021 – 2027 rozpočtem ve výši téměř 28 miliard eur, z něhož poskytuje více než 4 milionům Evropanů příležitost studovat, vzdělávat se a získávat zkušenosti v zahraničí.

Naše žádost v Klíčové akci 1 – mobility jednotlivců ve Výzvě 2021 byla schválena a čtyři z našich pedagogů absolvují výjezd do zahraničí, kde absolvují vzdělávací kurzy. Ty byly vybrány podle své odbornosti, zájmu a přínosu pro žáky a školu. Díky projektu Erasmus+ se naše kolegyně podívají na Island, do Řecka a Španělska.

Datum vložení: 29. 11. 2022 9:26
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2022 9:28