Kroužek robotiky

  • Kdy? Ve školním roce 2019 - 2020 probíhá kroužek robotiky každou středu od 13:00 do 14:00.
  • Kdo kroužek vede? Kroužek je veden Mgr. Mirkou Kavalírovou za spolupráce externího lektora Mgr. Michala Svobody.
  • Jaká je náplň práce? Na kroužku se seznámíme se základy programování, s terminologií potřebnout pro tvorbu algorimů a zejména s praktickým sestavováním interaktivních robotů vytvořených na platformě LEGO Mindstorms EV3.
  • Pro koho je kroužek určen? Pro žáky čtvtého a pátého ročníku.