Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Škola je realizátorem projektu s názvem: Vzdělávání na ZŠ TGM Rokycany, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005314 v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony PRO MŠ a ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Přiložené soubory:

file icoŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I..pdf file icoŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I..docx