OPVVV, VÝZVA Č. 02_20_080 Šablony III.

Základní škola T.G.Masaryka Rokycany, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: ŠABLONY III. - ZŠ TGM Rokycany, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022187 v rámci v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023

Finanční výše podpory: 886 872,00

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Lukáš Rada, ředitel školy

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného
vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

3.II/1

Školní asistent – personální podpora ZŠ

3.II/9

Využití ICT ve vzdělávání b) 48 hodin

3.II/10

Klub pro žáky ZŠ

3.II/12

Projektový den ve výuce