Bankovní spojení

Bankovní ústav: Česká spořitelna a. s.
Číslo konta: 843472399/0800