Domácí výuka

Vážení rodiče,

v období uzavření školy bude výuka našich žáků probíhat formou domácího studia. V záložce Domácí příprava naleznete kromě stále aktualizovaných odkazů na webové stránky se vzdělávacím obsahem (1. stupeň on-line, 2. stupeň on-line), tak i stránky jednotlivých tříd. Zde každý vyučující pravidelně zadá svým žákům úkoly ze svého předmětu na jednotlivé týdny.

Z důvodu přehlednosti bude učivo v tabulce třídy vždy dostupné jeden týden, poté je zadání vloženo do třídní složky "Archiv zadání" a v tabulce budou nové úkoly na následující týden. Ve složkách na Google Disku naleznete i výukové materiály.

Učivo a zadané práce mohou být odevzdány e-mailem (např. formou fotografie), prostřednictvím Google Classroom, případně jinou s vyučujícím domluvenou cestou.

Pokud nemáte k dispozici potřebnou techniku, vytištěné materiály vám rádi poskytneme. Učivo i postup výuky můžete konzultovat s učiteli pomocí e-mailu.

Chtěli bychom vás požádat o kontrolu plnění úkolů.

Děkujeme vám za spolupráci a zpětnou vazbu!


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Lukáš Rada, e-mail: reditel@zstgmrokycany.cz, 371 724 691

Mgr. Alena Halířová, e-mail: halirova.alena@zstgmrokycany.cz, 371 120 209

Mgr. Mirka Kavalírová, e-mail: kavalirova.mirka@zstgmrokycany.cz