Informace k ředitelskému volnu 20. - 22. 12. 2021

Zveřejněno: 8. 12. 2021, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 513x

Ředitel základní školy T. G. Masaryka Rokycany po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje ředitelské volno v délce třech pracovních dní pro všechny žáky základní školy.

Školní družina bude pro přihlášené děti v provozu od 6:00 do 16:15 hodin. Provoz bude zajištěn pedagogickými pracovníky školy.

Zákonní zástupci oznámí zájem o umístění ve ŠD třídním učitelům nejpozději do pondělí 13. 12. 2021.

Zákonný zástupce nemá v době ředitelského volna nárok na OČR. Proto škola zajistí dohled a péči o zájemce z řad žáků 1. stupně, kteří nejsou zapsáni do ŠD v rozsahu běžného rozvrhu. Zákonný zástupce svůj zájem sdělí třídnímu učiteli nejpozději do pondělí 13. 12. 2021.

Obědy ve školní jídelně budou zajištěny pouze pro žáky přítomné ve škole.

Testování antigenními testy proběhne v pátek 17. 12. 2021 pro celou školu. V pondělí 20. 12. 2021 se budou testovat pouze žáci, kteří budou přihlášeni do ŠD.

 

Mgr. Lukáš Rada

ředitel školy