Informace k organizaci školy od 17. 05. 2021

Zveřejněno: 13. 5. 2021, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 372x

Vážení rodiče,

na základních školách je s účinností od 17. 05. povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací na celém území ČR. V našem kraji je umožněna i osobní přítomnost žáků 2.stupně bez rotací.

Pro všechny žáky platí testování 1x týdně a to ihned 1. den osobní přítomnosti ve škole.

 

I nadále je nutné dbát zvýšené hygieny, dodržovat nošení roušek a respirátorů - s výjimkou venkovní sportovní činnosti při hodinách TV, dodržování rozestupů. Stále platí zákaz zpěvu a TV v tělocvičnách.

 

Vyučující vyzvednou žáky 1. stupně u hlavního vchodu ZŠ TGM v 07:35.

Vyučující vyzvednou žáky 2. stupně u hlavního vchodu ZŠ TGM v 07:45.

Žáky 2. ročníku, kteří nenavštěvují ranní družinu, vyzvedávají pedagogové na dvoře SOŠ jako doposud.


Ruší se provoz IZS třídy.

 

Školní družina

Družina funguje v době 6:00 – 16:15. Vrací se i ranní družina z odloučeného pracoviště do budovy ZŠ TGM. Výjimkou je pondělí – testování – není ranní družina.

 

Obědy

Žáci 2. stupně mají nárok na oběd, ovšem z kapacitních důvodů pouze do jídlonosičů s sebou v době od 12:30 do 14:00.

Výjimkou jsou obědy v den odpoledního vyučování. V den, kdy mají žáci odpolední vyučování, docházejí na oběd do školní jídelny v doprovodu vyučujícího. Zde je nutné dodržovat hygienické pokyny – max. 2 žáci u stolu, sundání roušky pouze při konzumaci.

Žáci 1. stupně mají oběd přihlášený, žáci 2. stupně si jej musí přihlásit sami.