Organizace výuky žáků 1. a 2. ročníku od 04. 01. 2021

Zveřejněno: 29. 12. 2020, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 347x

Prezenční výuka

Výuka probíhá dle rozvrhu, je zakázán zpěv a tělocvik. Žáci i učitelé mají povinnost nosit roušky po celou dobu výuky. Je nutné, aby každý žák měl s sebou roušky na výměnu.

Prezenční výuka (včetně školní družiny) probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).


Výuka žáků 1. ročníku probíhá v budově TGM

- žáky si vyzvedávají paní učitelky před školou 07.35

- předání žáků po vyučování:

1.A v 11.30

1.B v 11.30 děti, které neobědvají, v 11.40 děti po obědě


Výuka žáků 2. ročníku probíhá v budově SOŠ

- žáky si vyzvedávají paní učitelky na dvoře SOŠ - 2.A v 07.50, 2.B v 07.45

- předání žáků po vyučování před budovou SOŠ - 2.A v 11.30, 2.B v 11.40.

- předání žáků po obědě před TGM - 2.A v 12.10, 2.B v 12.20.

 

Školní družina

1.A – Jana Kršňáková

1.B – Jitka Průchová

2.A – Vratislava Schořovská (736 178 035)

2.B – Mgr. Blanka Hajičová (736 178 035).

Ranní družina bude v provozu od 6.30.

1. ročník – ranní i odpolední družina je v ZŠ TGM

2. ročníkranní na odloučeném pracovišti SOŠ, odpolední v TGM

 

Stravování

- žáci mají přihlášené obědy