Distanční výuka 3. - 9. ročník od 04. 01. 2021

Zveřejněno: 29. 12. 2020, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 500x

Distanční výuka

3. - 9. ročník

- na webových stránkách školy naleznete záložku "Distanční výuka", ve které je  stručné zadání úkolů a webové aplikace k učivu

- matematika, český jazyk, anglický jazyk + vybrané předměty - videokonference v aplikaci Meet podle předmětů v rozvrhu na webu školy

- videokonference budou probíhat pravidelně od pondělí 04. 01. 2021

- ostatní předměty – webové portály s úkoly, aplikace, samostudium z učebnic a učebních materiálů, pracovní listy, úkoly budou zadané v Google Classroom a na webových stránkách školy

- předměty výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti - dobrovolné úkoly

- žáci budou komunikovat s vyučujícím e-mailem nebo v prostředí Google Classroom

- absenci distanční výuky je nutné omluvit do 3 kalendářních dnů

- v případě nedostatku IT vybavení nebo internetového připojení je možné po dohodě s vyučujícím vyzvednout učivo nebo pracovní listy ve škole

 

V případě dotazů nebo individuálních konzultací kontaktujte vedení školy nebo pedagogy telefonicky nebo e-mailem:

prijmeni.jmeno@zstgmrokycany.cz


Pro pomoc v oblasti ICT napište na e-mail:

ict@zstgmrokycany.cz

 

Školní družina

- činnost školní družiny je pouze pro žáky 1. a 2. ročníku

 

Stravování

- při distanční výuce mají žáci nárok na oběd

- oběd si mohou žáci odnést v jídlonosiči z výdejního okénka v době od 12.00 do 14.00

- oběd je od 04. 01. odhlášen žákům 3. - 9. ročníků, z důvodu zamezení propadnutí oběda

- oběd si musí žáci nebo zákonní zástupci objednat individuálně pomocí systému strava.cz nebo telefonicky na tel. č. 371 722 180