Informace pro rodiče a žáky 9. ročníku

Zveřejněno: 5. 5. 2020, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 455x

Vážení rodiče, milí žáci,

od 11. května 2020 bude umožněna žákům 9. tříd osobní přítomnost ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky za těchto podmínek:

 • Výuka bude probíhat v pondělí, ve středu a v pátek v době od 08.00 do 11.30.
 • Vyučované předměty – matematika, český jazyk, anglický jazyk.
 • Budou vytvořeny skupiny s maximálním počtem 15 žáků v jedné skupině.
 • Složení skupiny je neměnné po celou dobu výuky.
 • Skupiny nemusí odpovídat původnímu rozdělení do tříd.
 • Žáka lze zařadit do školní skupiny pouze do 11. 05. 2020.
 • Žáky si v daný den vyzvedne u vchodu do budovy školy vyučující v 8.00.
 • Žáci se musí řídit pokyny vyučujících.
 • Je nutné dodržet řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů.
 • Žáci jsou před školou i ve škole povinni dodržovat bezpečnostní rozestupy.
 • Pro každého žáka bude připravena samostatná lavice.
 • Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni mít přikrytý nos a ústa rouškou (při výuce ve třídě je nošení roušky na dohodě s vyučujícím).
 • Každý žák musí mít denně dvě čisté roušky a sáček na odkládání roušky.
 • Žáci jsou povinni po celou dobu přítomnosti ve škole dodržovat základní hygienická pravidla.
 • Bude vedena evidence docházky žáků, nepřítomnost žáků musí být zákonným zástupcem omluvena.
 • Obědy je nutné objednat předem u vedoucí kuchyně, strava bude vydána pouze do přinesených nosičů.
 • Před prvním vstupem do školy je povinen zákonný zástupce předat škole čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení odevzdá žák učiteli před prvním vstupem do školy. Pokud zákonný zástupce výše uvedené prohlášení nepodepíše a žák jej nepředá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 • Čestné prohlášení bude doručeno e-mailem a je také k dispozici na webových stránkách školy.
 • Zákonný zástupce přihlásí k docházce své dítě u třídního učitele a to do 07. 05. do 12.00.

Pro další informace kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.

 

Mgr. Lukáš Rada

ředitel školy

file ico Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (248,2 KB)