9. 12. 2019 Shrnutí činnosti školy září - prosinec

Zveřejněno: 9. 12. 2019, zapsal: Mirka Kavalírová, přečteno: 432x

Školní rok začal pro Základní školu TGM velmi svižně. Hned druhý týden byla hostitelem akce v rámci projektu Edison. 6 studentů vysokých škol z Gruzie, Indie, Tunisu, Srí Lanky a Turecka přijelo do České republiky, aby zde představovali svoji vlast. Během celého týdne jednotlivým třídám, ve čtvrtek odpoledne připravili program i s ochutnávkou tradičních pokrmů pro veřejnost. Projekt byl velmi úspěšný, žáci se dozvěděli mnoho zajímavého, procvičili si angličtinu a zážitky si odnesli i z odpoledních programů, které naopak oni připravili pro cizí studenty.

Koncem září se rozběhly kroužky, které vedou učitelé školy. Velký zájem byl o dvě skupiny kroužku robotiky a programování, kde žáci pracují se stavebnicí LEGO Mindstorms EV3, která umožňuje programovat interaktivní roboty. Ti jsou vybaveni dotykovými a optickými senzory, s jejichž pomocí jsou schopni projít stanovenou trasu a odsunout případné překážky.

Skupina žáků 6. a 9 tříd navázala na úspěšný kroužek vaření otevřený v loňském roce. Scházejí se každý čtvrtek v renovované cvičné kuchyňce. Zatímco loni se jejich kuchařský tým zaměřil převážně na jídla světové kuchyně, letos se prozatím ubírají cukrářským směrem. Pečení sladkostí prokládají přípravou zdravých zeleninových a ovocných nápojů typu smoothie.

Atraktivní jsou kroužky zaměřené na sport. Florbalový připravuje chlapce a dívky od 2. do 4. třídy na pozdější reprezentaci školy, vedle základů této hry je důležitou náplní všeobecná sportovní příprava.

Kroužek aerobiku je určen pro 10 dívek z 1. stupně. Hodinu týdně se učí základní kroky, seznamují se s jejich anglickými názvy. Oblíbené jsou sestavy s míčem či stuhou, které by rády předvedly na konci roku ve vystoupení pro rodiče.

Pravidelně navštěvují třídy 1. i 2. stupně Divadlo Alfa v Plzni. Velmi se líbila pohádka Knoflík v hlavě pro malé a hlavně představení pro 8. a 9. třídy Kde domov můj, které oživuje dějiny 100 let republiky v příbězích jedné plzeňské rodiny.

Stále probíhají různé sportovní soutěže. V září to byla atletika, kdy výraznějšího úspěchu dosáhli starší chlapci, kteří skončili třetí v okresním kole. Cyklistický závod Vršíčekman ovládla mezi staršími žačkami Tereza Klepsová, bodovali jsme i v kategorii mladších dívek a starších chlapců. Říjen byl měsícem házené. Mužstvo starších chlapců se umístilo jako druhé, mladší dívky byly třetí. Prosincové florbalistické klání nám vyneslo třetí místo pro dívky 6. a 7. tříd.

Škola se zapojila do programu olympijského víceboje. Žáci budou postupně v hodinách tělesné výchovy plnit 8 úkolů, například hod basketbalovým míčem, běh na 60 a 500 metrů, různé skoky a podobně.

Naše škola je velmi dobře vybavena výpočetní technikou. Získala nově upravenou jazykovou laboratoř, ve většině tříd je instalována interaktivní tabule. Proto učitelé procházejí různými školeními, kde se učí využívat programy a možnosti těchto technických zařízení pro zkvalitnění a zpestření výuky.

V říjnu škola přivítala EDUBUS, pojízdnou polytechnickou laboratoř, kde probíhala výuka několika tříd. Páté třídy se zabývaly programováním robotů, pro osmáky byly připraveny pokusy s dusíkem. Odpolední školení s ukázkami využití různých internetových aplikací ve vyučování bylo určeno učitelům.

V prosinci se konal zájezd sedmých tříd do partnerské školy v německém Sulzbach-Rosenbergu. Důvodem návštěvy byl společný sportovní den. Děti si v rámci programu prohlédly také školní areál, kde obdivovaly hlavně velikou tělocvičnu.

Na 5. prosince se těší děti všech tříd. Deváťáci se tradičně se převlékají za skupiny čertů s Mikuláši a anděly a obcházejí třídy s drobnými dárky.

Téma Vánoc se objevilo i v projektových dnech některých tříd. V 6. B nejprve přivítali keramickou odbornici a vyrobili si s ní svícen, o týden později se zabývali historií Vánoc, zvyky, zpívali koledy a vyrobili si ozdoby, které použili na výzdobu třídy i domácího stromku.

Několik vystoupení mají za sebou pěvecké sbory Rondo a Rondino.  Účinkovaly na rokycanských slavnostech v září, při rozsvěcování vánočního stromu na náměstí. Další koncert se konal 9. 12. v evangelickém kostele, tradiční bylo pásmo koled pro žáky školy poslední den před vánočními prázdninami.

PaedDr. Eva Slavíková