Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Schvaluje výroční zprávu školy, výsledky hospodaření, vzdělávací program a další směrnice školy.

 

Složení školské rady:

Zákonní zástupci Zástupci pracovníků školy Zástupci zřizovatele
Ing. Zita Daníčková Mgr. Hana Humlová Mgr. Veronika Breiová
Bc. Kateřina Svobodová Mgr. Andrea Komasová Bc. Alena Šternerová