Partnerství

V roce 1996 navázala naše škola TGM partnerskou spolupráci se základní školou v německém Sulzbach-Rosenbergu v rámci projektu My děti na Zlaté stezce. Od této doby jsme se společně zúčastnili různých akcí, vernisáží, soutěží a turnajů s cílem podporovat rozvoj česko-německých vztahů. Snažíme se především o navázání kontaktů mezi dětmi obou škol, o prohlubování jazykových znalostí a o odbourání hranic mezi oběma zeměmi. Partnerství neprobíhá pouze mezi žáky, ale vzájemné návštěvy se konají i mezi učiteli.