Výuka přírodních věd nově

Škola je zapojena do projektu OP VVV č. 02_16_010 „Výuka přírodních věd nově“. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy v přírodovědných předmětech.

Webové stránky projektu: Výuka přírodních věd nově

Přiložené soubory:

file icoVÝUKA PŘÍRODNÍCH VĚD NOVĚ.pdf