Ovoce a zelenina do škol

Škola je zapojena do projektu Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí.

Webové stránky projektu: Ovoce a zelenina do škol