Školní družina

I. oddělení: Jitka Průchová 732 806 767
II. oddělení: Jana Kršňáková 732 798 998
III. oddělení: Vratislava Schořovská 736 178 035
IV. oddělení:

Mgr. Pavlína Harnochová

Provozní doba: 6.00 - 8.00
11.30 - 16.15

Akce školní družiny 2019/2020

Světový den knihoven – Malování na chodníku

Latinsko-americké tance – ukázka, výuka

Drakiáda

Mikulášská nadílka

Výlet – Újezd nade Mží

Vánoční posezení

Maškarní karneval

Divadlo Budulínek Mandelinka

Výlet do Rochlova

Výchovné představení „O líném Toníkovi„

12. ročník memoriálu J. Šmause – soutěž hasičů

MDD – zábavné odpoledne

Agility – ukázka výcviku pejsků

Sportovní odpoledne