Výchovné poradenství

Informace

Výchovná poradkyně a metodička prevence patologických jevů:

Mgr. Eva Benediktová

Telefon – 371 121 296

Konzultační hodiny pro rodiče žáků:

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín konzultace.

 

Pište na: mail.duvery@zstgmrokycany.cz