Informace k výuce 1. stupně od 12. 04. 2021

Zveřejněno: 8. 4. 2021, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 359x

Vážení rodiče,

 

od pondělí 12. 04. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků ve škole. Organizace dle pokynů MŠMT a MZd:

MŠMT - K první fázi návratu do škol

 

Žáci mají povinnost nosit zdravotnickou masku splňující standardy MO MZd (chirurgická rouška, certifikovaná nanorouška) po celou dobu pobytu ve škole.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

 

1. stupeň

Vyučující vyzvednou žáky u hlavního vchodu ZŠ TGM v 07.35.

Prezenční výuka dle upraveného rozvrhu, který bude žákům předán třídními učiteli v den nástupu do školy.

Konec vyučování:

1. ročník - 11.30

2. ročník - 11.45

3. ročník - 11.30

4. ročník - 12.25

5. ročník - 12.25

 

2. ročník – vyučující vyzvednou žáky na dvoře SOŠ v 07.45.

Předávání žáků rodičům před budou SOŠ v 11.45.

 

Prezenční výuka/rotační výuka

12. 04. - 16. 04. 19. 04. - 23. 04. 26. 04. - 30. 04. 03. 05. - 07. 05.
1.A 1.B 1.A 1.B
2.A 2.B 2.A 2.B
3.A 3.B 3.A 3.B
4.A 4.B 4.A 4.B
5.A 5.B 5.A 5.B

 

Distanční výuka/rotační výuka

12. 04. - 16. 04. 19. 04. - 23. 04. 26. 04. - 30. 04. 03. 05. - 07. 05.
1.B 1.A 1.B 1.A
2.B 2.A 2.B 2.A
3.B 3.A 3.B 3.A
4.B 4.A 4.B 4.A
5.B 5.A 5.B 5.A

 

Testování žáků

  • Testování není povinné, škola ho nemůže žákům nařídit, ale bez testu se žák nesmí zúčastnit prezenční výuky.
  • Vstupem žáka do budovy zákonný zástupce souhlasí s testováním.
  • Antigenní testování probíhá dvakrát týdně - pondělí, čtvrtek.
  • Testování žáků je formou samoodběru.
  • V případě pozitivního výsledku je žák izolován od třídy a zákonný zástupce je povinen žáka neprodleně vyzvednout.
  • Testování se neprovádí u žáků, u kterých neuplynulo více než 90 dnů od pozitivního PCR testu - nutné doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě.
  • Testování probíhá dle pokynů MŠMT a MZd.

 

2. stupeň

Vzdělávání probíhá dále distanční formou.

 

Školní družina:

V testovacích dnech (pondělí/čtvrtek) není ranní družina.

1. ročník - ranní (od 06.30) a odpolední (do 16.15)

2. ročník - ranní v budově SOŠ (od 06.30) a odpolední v budově TGM (do 16.15)

3. ročník - ranní (od 06.30) a odpolední (do 16.15)

4. ročník - pouze ranní (od 06.30)

 

Školní jídelna:

Pro prezenčně vzdělávané žáky ZŠ TGM a ZŠ ulice Míru platí, že je možné konzumovat oběd v jídelně pod dozorem svých vyučujících. Vedoucí jídelny obědy objedná pro všechny přihlášené žáky. Pokud o oběd nemáte zájem, musíte si jej odhlásit (odhlášení je možné i dodatečně v pondělí 12. 04.).

Pro žáky vzdělávané distančně platí i nadále vyzvedávání obědů do jídlonosičů.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

 

Mgr. Lukáš Rada

ředitel školy