Uzavření školy, distanční výuka

Zveřejněno: 13. 10. 2020, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 497x

Vážení rodiče,

z důvodu nařízení Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství jsme povinni upravit vzdělávání v období od 14. do 01. 11. 2020:

Od 14. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně.

MŠMT stanovuje na pondělí 26. 10. a úterý 27. 10. volné dny.

Ve čtvrtek 29. 10. a v pátek 30.10. 2020 jsou podzimní prázdniny.


1. stupeň

- distanční výuka

- na webových stránkách školy naleznete záložku “Distanční výuka”, ve které naleznete stručné zadání úkolů a webové aplikace k učivu

- 1. a 2. ročník dle dohody třídních učitelů se zákonnými zástupci

- 3. - 5. ročník

- matematika, český jazyk, anglický jazyk + vybrané předměty - videokonference v aplikaci Meet podle zvýrazněných předmětů v rozvrhu na webu školy

- videokonference budou probíhat pravidelně od pondělí 19. 10. 2020

- ostatní předměty – webové portály s úkoly, aplikace, samostudium z učebnic a učebních materiálů, pracovní listy, úkoly budou zadané v Google Classroom a na webových stránkách školy

- předměty výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti - pouze dobrovolné úkoly

- žáci budou komunikovat s vyučujícím e-mailem nebo v prostředí Google Classroom

- absenci distanční výuky je nutné omluvit do 3 kalendářních dnů

- v případě nedostatku IT vybavení nebo internetového připojení je možné po dohodě s vyučujícím vyzvednout učivo nebo pracovní listy ve škole


2. stupeň

- distanční výuka

- na webových stránkách školy naleznete záložku “Distanční výuka”, ve které naleznete stručné zadání úkolů a webové aplikace k učivu

- matematika, český jazyk, cizí jazyk + vybrané předměty - videokonference v aplikaci Meet podle zvýrazněných předmětů v rozvrhu na webu školy

- videokonference budou pravidelně probíhat od pondělí 19. 10. 2020

- ostatní předměty – webové portály s úkoly, aplikace, samostudium z učebnic a učebních materiálů, pracovní listy, úkoly budou zadané v Google Classroom a na webových stránkách školy

- předměty výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti, výchova ke zdraví, ICT, informatika - pouze dobrovolné úkoly

- žáci budou komunikovat s vyučujícím e-mailem nebo v prostředí Google Classroom

- absenci distanční výuky je nutné omluvit do 3 kalendářních dnů

- v případě nedostatku IT vybavení nebo internetového připojení je možné po dohodě s vyučujícím vyzvednout učivo nebo pracovní listy ve škole

 

Další informace k distanční výuce naleznete na stránkách MŠMT:

https://www.msmt.cz/metodika-pro-distancni-vzdelavani


Školní družina

- činnost školní družiny je zakázána

 

Stravování

- při distanční výuce mají žáci nárok na oběd

- oběd si mohou žáci i ostatní strávníci odnést v jídlonosiči z výdejního okénka v době od 11.30 do 13.00

- oběd je od 14.10. odhlášen všem žákům, z prevence proti propadnutí oběda

- oběd si musí žák nebo rodiče objednat individuálně pomocí systému strava.cz nebo telefonicky na tel. č. 371 722 180

 

Tělocvična

- tělocvična je zcela uzavřena

 

Ošetřovné

‐ škola ošetřovné nepotvrzuje

‐ více zde: https://www.mpsv.cz/osetrovne

 

Důležité informace budou doručeny e-mail a také je naleznete na webových stránkách školy.

 

Více informací naleznete na stránkách MŠMT:

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1


V případě dotazů nebo individuálních konzultací kontaktujte vedení školy nebo pedagogy telefonicky nebo e-mailem:

prijmeni.jmeno@zstgmrokycany.cz


Pro pomoc v oblasti ICT napište na e-mail:

ict@zstgmrokycany.cz


Vážení rodiče,

za celý pedagogický sbor vám děkuji za dosavadní vstřícnost a spolupráci při zvládání této pro všechny obtížné situace!


Mgr. Lukáš Rada

ředitel školy