Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Zveřejněno: 13. 5. 2020, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 887x

Vážení rodiče,

od 25. května 2020 bude umožněna žákům 1. stupně osobní přítomnost ve škole za těchto podmínek:

 • Před školou dodržovat odstupy 2 m – povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Skupiny dětí si vyzvedne pověřený pedagogický pracovník.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Před nástupem do školy bude zákonný zástupce informován o přesném harmonogramu vstupu jednotlivých skupin do školy – harmonogram je po celou dobu nutné striktně dodržovat.
 • Ranní příchod skupin do školy:

07.40 - 1. ročník

07.45 - 2. ročník

07.50 - 3. ročník

07.55 - 4. a 5. ročník

 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Po sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená organizační, hygienická a bezpečností pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Žáci se musí řídit pokyny vyučujících.
 • Při veškerých činnostech ve škole je nutné dodržení rozestupu nejméně 1,5m.
 • Po přezutí, při příchodu do třídy a po každém vzdělávacím bloku musí každý použít dezinfekci na ruce (možnost vlastní malé lahvičky s dezinfekcí).
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Pro každého žáka bude připravena samostatná lavice.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. Skupina nemusí odpovídat původnímu rozdělení do tříd a žáky nemusí ve skupině vzdělávat jejich třídní učitel.
 • Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni mít přikrytý nos a ústa rouškou (při výuce ve třídě je nošení roušky na dohodě s vyučujícím).
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den, v případě nepřítomnosti žáka je zákonný zástupce povinen jej omluvit nejpozději do 3 pracovních dnů.
 • Při podezření na možné příznaky COVID-19 bude žák umístěn do samostatné místnosti a neprodleně bude kontaktován zákonný zástupce k jeho vyzvednutí.
 • Nebude probíhat výuka tělesné výchovy v běžné podobě, aktivity mimo areál školy (vycházky) nejsou možné.
 • Konec vzdělávacího bloku bude v 11:30 a výchovného bloku bude nejpozději v 16:00.
 • Obědy je nutné objednat předem u vedoucí kuchyně.
 • Pokud žák bude navštěvovat pouze dopolední blok výuky, bude mít možnost vyzvednout si oběd pouze do jídlonosičů u postranního vchodu do jídelny (nikoliv v jídelně).
 • Pokud žák bude navštěvovat současně i odpolední blok, bude se stravovat ve školní jídelně dle hygienických pravidel (dezinfekce, rozestupy)
 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do 18. 5.2020 – doložením závazné přihlášky zaslané e-mailem, vhozením do poštovní schránky školy nebo osobně.
 • Po 25. 5. 2020 již není možné přihlásit žáka do školy.
 • Žák při nástupu do školy odevzdá vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (bez něj nebude žák do školy vpuštěn).
 • Závazná přihláška, aktualizované čestné prohlášení a pokyny MŠMT budou doručeny e-mailem a jsou také k dispozici na webových stránkách školy.

 

Pro další informace kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.

 

Mgr. Lukáš Rada

ředitel školy