Dokumentaristé na ZŠ TGM Rokycany

Zveřejněno: 12. 3. 2020, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 288x

Dokumentaristé na ZŠ TGM Rokycany

„Příběhy našich sousedů“ – to je název vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum, do kterého se zapojily vybrané žákyně 9. třídy ZŠ TGM Rokycany. Během několika měsíců se z nich stal dokumentaristický tým, který má za úkol pod dohledem učitele a regionálního koordinátora vyzpovídat místního pamětníka, jeho vzpomínky natočit a zpracovat reportáž. V rámci projektu žákyně navštíví různé workshopy, naučí se pracovat s novinářskou technikou, prozkoumají archivy, seznámí se s historií města, digitalizují fotografie. Zdokonalí se v sociálních dovednostech jako je práce v týmu, umění komunikovat, rozvoj empatie, schopnost dokončit obtížný úkol a nést za něj odpovědnost. Žákyně se již naučily ovládat nahrávací zařízení, osvěžily si významné události 20. století a těší se na setkání s pamětníkem. Díky projektu se shledají lidé, kteří se běžně nepotkávají. To je důležité z hlediska prosperity společnosti i města. Výsledek své práce představí veřejnosti na slavnostní závěrečné prezentaci projektu.

Za všechny pedagogy ZŠ TGM Rokycany přeji žákyním hodně zdaru.

Mgr. Marie Mlnaříková