25. 6. 2019 Historický park Bärnau-Tachov

Zveřejněno: 29. 7. 2019, zapsal: Mirka Kavalírová, přečteno: 411x

V rámci projektu My děti na Zlaté stezce se dne 25. 6. 2019 uskutečnilo setkání českých
a německých partnerských škol v historickém parku Bärnau- Tachov. Naši školu ZŠ TGM reprezentovala pětičlenná delegace s účastí zástupce Městského úřadu v Rokycanech.

Cílem letošní akce bylo představit ostatním své město poněkud netradičně. Každá škola obdržela během školního roku plotovou lať, na kterou žáci ztvárnilirůznými výtvarnými technikami symboly své obce či školy.  Celý projekt zahájili pedagogičtí pracovníci parku v čele s panem Rainerem Christophem a po krátkém kulturním vystoupení, kdy si účastníci mohli mimo jiné zanotovat i chodské lidové písně, představiližáci jednotlivých škol svoje dílo. Během celého dopoledne měli všichni možnost prohlédnout si historický park, ojedinělý svého druhu, který již přes deset let slouží jako centrum vzdělávání pro školy či veřejnost. Představuje autentická slovanská obydlí raného až vrcholného středověku, nabízí dokonce možnost vyzkoušet si různé činnosti té doby formou workshopů a vrátit se tak alespoň
na chvíli do časů našich předků.

Na závěr příjemně stráveného dne si mohly českoněmecké týmyzahrát společenskou hrus dřevěnými figurkami a bavit se tak jako naši předkové.

Právě formou vzdělávacích akcí a poznávání vzájemných kulturních zvyků a tradic se nadále prohlubuje spolupráce obou států. Jsme rádi, že se naše škola může na tomto projektu podílet, spolupracovat i nadále s českými a německými školami a rozvíjet tak u žáků jazykové a multikulturní vzdělávání.