Setkání s partnerskou školou v archeoparku Bärnau

Zveřejněno: 9. 5. 2019, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 381x

Výprava našich žáků do minulosti

Dne 7. 5. 2019 se žáci 6. a 9. tříd ZŠ TGM Rokycany vydali do archeologického parku v německém Bärnau, který se nachází asi 2km za českoněmeckými hranicemi.  Čekal je nejen výukový program o životě ve středověku, ale i možnost popovídat si s německými kamarády z partnerské školy v Sulzbach-Rosenbergu.

Archeopark Bärnau-Tachov byl zřízen spolkem Via Carolina, který se věnuje kulturní výměně mezi Horní Falcí a Čechami se snahou oživit historické a kulturní kořeny bavorského a českého regionu. Osu celého projektu tvoří bývalá ,,Zlatá stezka“, obchodní cesta mezi Prahem
a Norimberkem, která funguje díky těmto projektům i dnes, a podporuje přeshraniční kulturní spolupráci různých institucí v Bavorsku i u nás.

Historický park je s více než 30 zrekonstruovanými budovami z období středověku největším archeoparkem svého druhu na německy mluvícím území. Děti si zde mohou skutečně zažít atmosféru raného a vrcholného středověku a poznat tak každodenní způsob života Slovanů na tomto území. Právě živý dojem tehdejšího každodenního života činí tento ojedinělý archeopark zajímavým. Park mohou navštívit všichni ti, kteří mají o tento obor zájem, pro české účastníky je ve spolupráci se studenty ZČU připravena prohlídka v českém jazyce.

Velmi atraktivní program absolvovali i naši žáci 6. a 9. tříd. Nejprve si prohlédli celý skanzen s odborným výkladem. Seznámili se s různými typy autentických slovanských obydlí, do kterých mohli vejít, a vlastnoručně si osahat a vyzkoušet mnoho předmětů té doby, včetně ulehnutí do prastarých lůžek. Navštívili i středověkou pekárnu, kovárnu a opevněnou věž, potěžkali si výzbroj, kterou v té době nosili obránci hradu, měli možnost nahlédnout i do hostince z období vrcholného středověku. Nechyběly ani praktické ukázky z různých činností. Děti se dozvěděly o tom, jakým způsobem se dříve lovilo a jaké zbraně se k lovu používaly, měly možnost vrhnout kopí na cíl a střílet z různých druhů luků. V části věnované obživě se chlapci a děvčata seznámili s řemesly spojenými se zemědělstvím a stravováním, vyzkoušeli si rozdělávání ohně a pečení chleba na otevřeném ohništi uprostřed slovanského ,,dlouhého domu“. Celý program byl koncipován tak, aby si děti snáze představily tehdejší život našich předků a tím si oživit a doplnit poznatky z dějepisného učiva. Za velmi kvalitní přípravu
a přístup bychom chtěli poděkovat studentům ZČU, kteří se dětem maximálně věnovali
a umožnili jim tak strávit velmi příjemný den.

Po skončení výukového programu měly děti čas navázat přátelství s německými žáky, kteří absolvovali podobný program v německém jazyce. Otestovaly své jazykové dovednosti, které získaly v hodinách německého či anglického jazyka, a i když mnoho žáků 6. tříd s německým jazykem teprve začíná, nestyděli se a za pomoci jazykové hry dokázali překonat zábrany
a oslovit německé spolužáky. Nová přátelství byla na světe.

Celá akce byla organizována právě s myšlenkou dalšího prohlubování česko-německých vztahů, kterým se naše škola dlouhodobě věnuje v rámci jazykové výuky. Cílem je motivovat žáky k učení cizím jazykům tím, že si svoje znalosti vyzkouší i v praxi, což slouží nejen k přípravě na další vzdělávání, ale i k osobnímu a sociálnímu rozvoji.