Škola hrou?

Zveřejněno: 25. 6. 2018, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 814x

Při hodinách literární výchovy nastudovali žáci 7.B dramatizaci známé básnické skladby K. J. Erbena Zlatý kolovrat. Zpestřili tak závěr školního roku spolužákům a vyučujícím celé školy. „Divadelní spolek“ předvedl celkem čtyři úspěšné reprízy a potlesk diváků neměl konce.

Do přípravy a realizace představení se zapojila celá třída sedmáků. Bylo třeba připravit scénář, rozdělit role, vybrat vypravěče, vymyslet a připravit kostýmy a rekvizity, nakreslit plakát… vše si žáci vytvářeli sami. Musím zde zmínit pomoc rodičů jedné žákyně, kteří nám velmi pomohli s výrobou kulis. Při zkouškách jsme se úžasně bavili, i když někdy došlo na slzičky, vztekání, dokonce i hádky. Často jsme byli překvapeni netušenými schopnostmi a dovednostmi jednotlivých účastníků, navzájem jsme se povzbuzovali, museli jsme spolupracovat, společně jsme sdíleli těžkosti a nesnáze. Ale vytrvali jsme a děti si mohly vychutnat chvíle radosti, úspěchu i hrdosti na „prknech, která znamenají svět“.

Tak teď už víte proč škola hrou.

Mgr. Marcela Sobotková