Zápis do prvního ročníku 2020/2021

Vážení rodiče,

zápis do prvního ročníku základního vzdělávání ve všech rokycanských základních školách proběhne od 01. 04. 2020 do 24. 04. 2020, který bude posledním dnem pro elektronické zaslání žádosti o přijetí k povinné školní docházce.

Elektronickou přihlášku naleznete na tomto odkazu od 01. 04. 2020:

Zápis do 1. ročníku 2020/2021

V případě, že podáte přihlášku na více škol, prosím sdělte nám tuto skutečnost na e-mail:
reditel@zstgmrokycany.cz a napište pořadí vybraných škol.

Následně bude ještě nutné tuto žádost do 5 dnů od registrace ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z níže uvedených způsobů a doručit na naši školu:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou (případně potvrzenou přihlášku v obálce vhodit do poštovní schránky školy),
  4. osobní podání (pouze v nejnutnějších případech, kdy nebude možné využít některou z předchozích alternativ)

Vzhledem k uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Po ukončení mimořádných opatření uskutečníme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Mgr. Lukáš Rada

ředitel školy

 

Obecně závazná vyhláška Města Rokycany č. 2/2015 stanovuje následující školské obvody jednotlivých základních škol:

Školský obvod Základní školy T. G. Masaryka Rokycany, příspěvkové organizace, Třebízského 32, 337 01 Rokycany tvoří ulice:

Alešova, Arbesova, Baarova, Dolní příkopy, Gottliebova, Havlíčkova, Hradební, Jiráskova, Josefa Knihy, Ke Koupališti, Klabavská stráň, Klostermannova, Kollárova, Komenského, Litohlavská, Madlonova, Malé náměstí, Masarykovo náměstí, Míru, Na Kamení, náměstí 5. května, náměstí Josefa Urbana, náměstí u Saské brány, Palackého, Plzeňská, Roháčova, Sedláčkova, Sládkova, Sladovnická, Smetanova, Srbova, Svazu bojovníků za svobodu, Třebízského, U Klabavy, U Kolejí, U Plynárny, U Soutoku, U Spilky, U Stromovky, V Brance.

Školský obvod Základní školy Rokycany, ulice Míru 64, příspěvkové organizace, Míru 64, 337 01 Rokycany tvoří ulice:

Bezručova, Čapkova, Čelakovského, Dlouhá, Do Vrchu, Dvořákova, Františka Černého, Františka Kotyzy, Kalvárie, Hluboká, Horákova, Hybešova, Josefa Růžičky, Josefa Tomáška, K Borku, K Huti, K Lopatárně, K Potoku, K Řece, Ke Kapličce, Ke Kocouráku, Ke Střelnici, Klicperova, Kozlerova, Krátká, Lázeňská, Luční, Matěje Šmolíka, Mládežníků, Na Husinci, Na Kukačce, Na Pátku, Na Svahu, Na Vinici, Nad Husovými sady, Nad Kalvárií, Nad Nemocnicí, Nad Pivovarem, Nad Starou hutí, Nad Strání, Nerudovo náměstí, Osecká, Pivovarská, Pod Husovými sady, Pod Kostelem, Pod Nemocnicí, Pod Starou hutí, Pod Žďárem, Práchovna, Pražská, Příbramská, Raisova, Rokycanova, Skautská, Slunečná, Soukenická, Strmá, Šafaříkova, Škroupova, Tichá, Trnková, Tylova, U Bílé haldy, U Hřiště, U Hvězdárny, U Ježku, U Nemocnice, U Rozvodny, U Třech Křížů, V Alejích, V Plaňkách, V Rybničkách, Veselská, Voldušská, Wünschova, Zeyerova, Zvonařova, Žďárská cesta.

Školský obvod Základní školy Jižní předměstí Rokycany, příspěvkové organizace, Čechova 855, 337 01 Rokycany tvoří ulice:

Antonína Uxy, Armádní, Barákova, Boženy Němcové, Čechova, Čilina, Dělostřelců, Družstevní, Dukelská, Erbenova, Fügnerovo náměstí, Horymírova, Javorová, Jeřabinová, K Lesu, K Trati, K Trhovce, Karlíkova, Klidná, Korejská, Kotelská, Kozinova, Krokova, Květná, Libušina, Lužická, Máchova, Mokroušská, Muchova, Na Cvičišti, Na Okrouhlici, Nad Průhonem, Němčičky, Nová, Pod Čilinou, Pod Kotlem, Pod Ohradou, Poděbradova, Polní, Prostřední, Přemyslova, Slepá, Sokolská, Stará cesta, Stehlíkova, Svatoplukova, Školní, Šťáhlavská, Štefánikova, Švermova, Tymákovská, Tyršova, U Cihelny, U Pekáren, V Kasárnách, V Sadu, Václava Nového, Vokáčova, Vrbová, Vrchlického, Vysoký průhon, Zahradní, Záhumenní, Žižkova.