Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Schvaluje výroční zprávu školy, výsledky hospodaření, vzdělávací program a další směrnice školy.


Složení školské rady:


Zákonní zástupci

Ing. Zita Daníčková

Bc. Kateřina Svobodová

 

Zástupci pracovníků školy

Mgr. Hana Humlová

Mgr. Andrea Komasová

 

Zástupci zřizovatele

Mgr. Veronika Breiová

Bc. Alena Šternerová