O nás

Naše škola se již dlouhodobě zabývá rozšířenou výukou jazyků. Spolupracuje s nakladatelstvími, která se zabývají vydáváním nových učebnic pro výuku anglického jazyka. Podílela se na pilotních projektech těchto nových učebnic.

Žákům jsou nabízeny jazyky: anglický, německý, francouzský a ruský. S výukou jazyků začínáme již od 1. ročníku. V letošním školním roce bude škola pokračovat ve vyučování podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) nazvaného "Škola jazykům otevřená" již ve všech ročnících.

Co je naším mottem:

Vzájemný respekt a úcta mezi žáky a učiteli.

Respektovat druhé i jejich soukromí.

Pomáhat si.

Nepomlouvat, nežalovat, nepodvádět, neposmívat se.

Nešikanovat.

Neskákat druhým do řeči a nechat je domluvit.

 

V minulých letech jste nás podporovali nejen materiálními dary, ale i finančními. Děkujeme za Vaši dosavadní pomoc.

Bankovní spojení

Bankovní ústav: Česká spořitelna a. s.
Číslo konta: 843472399/0800