Zprávy

Zveřejněno: 13. 5. 2021, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 93x

Vážení rodiče,

na základních školách je s účinností od 17. 05. povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací na celém území ČR. V našem kraji je umožněna i osobní přítomnost žáků 2.stupně bez rotací.

Pro všechny žáky platí testování 1x týdně a to ihned 1. den osobní přítomnosti ...


Zveřejněno: 30. 4. 2021, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 246x

Vážení rodiče,

velmi nás těší a vážíme si vašeho zájmu o naší školu.

Rozhodnutí o přijetí bude rodičům vydáno na požádání.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky si můžete vyzvednout ve škole od pondělí 10. 05. 2021 každý všední den v době od 08.00 do 12.00.

Rozhodnutí o nepřijetí ...


Zveřejněno: 29. 4. 2021, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 271x

Vá­že­ní ro­di­če,

od pon­dě­lí 03. 05. 2021 je po­vo­le­na osob­ní pří­tom­nost žá­ků 2. stupně ve ško­le.

Žá­ci ma­jí po­vin­nost no­sit zdra­vot­nic­kou mas­ku splňují­cí stan­dar­dy ...


Zveřejněno: 19. 4. 2021, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 153x

Vážení rodiče,

úterý 27. dubna 2021 proběhne v naší škole testování žáků 9. ročníku na přítomnost viru SARS-CoV-2 před konáním přijímacích zkoušek na střední školu.

15.00 budou otestováni žáci třídy 9.A, v 16.00 žáci třídy 9.B.

Žákům bude vystaveno potvrzení o výsledku testu, které ...


Zveřejněno: 8. 4. 2021, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 540x

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 04. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků ve škole. Organizace dle pokynů MŠMT a MZd:

MŠMT - K první fázi návratu do škol

Žáci mají povinnost nosit zdravotnickou masku splňující standardy MO MZd (chirurgická rouška, certifikovaná nanorouška) po celou dobu pobytu ve škole.

Prezenční výuka probíhá ...


Logo ESF