Zapomenuté heslo
Úvodní stránka
Thursday, 23 March 2017
Informujeme:

Zápis žáků do 1. tříd na školní rok 2017/2018

v pátek 21. 4. 2017 od 11 - 17 hod.

v sobotu 22. 4. 2017 od 8 - 11 hod.

 

Naše škola je partnerem Městského úřadu Rokycany v projektu revitalizace Stráně.

 

 Okresní kolo v košíkové, dívky - 3. místo, chlapci - 3. místo

Soutěž Co víš o výpočetní technice a informatice, 7. až 9. tř. - 2. David Čonka

Olympiáda v německém jazyce, 6. a 7. tř. - 1. Klára Šavlová, 2. Simona Košková, 3. Iveta Šilpochová, 4. Anna Rybařová

Olympiáda v německém jazyce, 8. a 9. tř. -1. Michala Krejčí, 4. Klára Kovářová, 5. Tereza Štancová

Olympiáda v českém jazyce - 17. Matěj Hrdinka

Matematická olympiáda, 9. tř. - 6. Kateřina Lukešová, 14. Tereza Bejčková, 18. Martin Fous, 20. Barbora Černá, 22. Matěj Hrdinka

Matematická olympiáda, 5. tř. - 1. Vojtěch Šmolík, 4. Filip Náhlík, 6. Lucie Botková, 13. Jakub Egermajer, 21. Filip Richter, 31. Lukáš Veselý, 32. Jan Sutr

Dějepisná olympiáda, okresní kolo - 1. Klára Kovářová, 3. Tereza Krocová, 8. Josef Koukolík

 Vyhodnocení literární soutěže Rokycanský písmák  2016


Setkání úspěšných sportovců se starostou města Rokycan se zúčastnil i Martin Petráš z 9. A, jenž  skvěle reprezentuje Rokycany v thajském boxu. Získal zlatou medaili v turnaji o Krále Prahy.

 

Knižní bloger roku 2016

Do nominace se prosadila Barbora Voříšková, žákyně loňské 9. A se svým blogem

knihomolka01.blogspot.cz. Podpořte ji v hlasování  zde


Návštěva partnerské školy

Dne 8. 11. 2016 žáci osmých a devátých tříd navštívili německou partnerskou školu v Sulzbachu – Rosenbergu. Osmáci si připravili dramatizaci pověsti o rokycanském městském znaku k výročí Karla IV. a předvedli ji německy v školní aule. Poté místní děti provedly návštěvu školou a zavedly ji do jídelny, kde na ně čekal oběd. Když si pochutnali, společně s ředitelem školy se poohlédli po okolí. Zastavili se například v zámeckém areálu s krásnou vyhlídkou, tamějším evangelickém kostele, viděli hotel, kde přenocoval Karel IV., a starobylou radnici. Po procházce všichni uvítali možnost nákupu drobných dárků a občerstvení a vydali se zpátky do České republiky. Představení sklidilo velký úspěch, výlet se líbil a na jaře navštíví na oplátku děti z Německa naši školu.                                                                           Andrea Kiliánová, IX.B

15. 10. 2016 - Projektový den 72 hodin 

Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.

Kreativní generace

Dne 14. října 2016 se třída 9.B ze ZŠ TGM Rokycany zúčastnila projektu 72 hodin. Naše třída se spolu s panem učitelem Lukášem Radou rozhodla navštívit obyvatele domova pro seniory a potěšit je zpěvem a vzájemným povídáním. Pro seniory byl připraven i zajímavý program. Na úvod jsme pod vedením paní učitelky Heleny Orcígrové zazpívali několik lidových písní, které místní obyvatelé znali, a tak se přidali k nám. Po dozpívání jsme si pro seniory připravili kreativní tvoření podzimních dekorací a hraní společenských her, u kterých jsme s nimi mluvili o dětství, škole, dospívání, životě a také o pobytu v domově. Na konci jsme se ještě rozloučili kratičkým zpíváním a každému jsme na památku darovali papírové srdce, které jsme vyrobili. Ale ne všechno je tak růžové, jak by se na první pohled mohlo zdát. Při návštěvě těchto seniorů jsme si uvědomili, že většina z nich je velice opuštěná a smutná, jelikož se nemohou pravidelně stýkat s rodinou, a tak se uzavírají do sebe, jsou odmítaví a žijí jen se svými myšlenkami.

A co můžeme říct na závěr? Návštěva v rámci projektu 72 hodin byla pro obě generace velmi emocionální. Povedlo se nám ukázat seniorům, že se na ně nezapomnělo a že jsou pořád lidé, kteří chtějí a budou chtít jim v tomto směru pomáhat. Doufáme, že se o tuto dobročinnou pomoc začne zajímat více lidí, kteří tím seniory udělají šťastnějšími.                                                                                                                   Eliška Mužová, 9. B

 Pohádkový les

Dne 14.10. se žáci 9. A Základní školy T. G. Masaryka rozhodli zpříjemnit den dětem z mateřské školky U Saské brány. V rámci projektu 72 hodin jim na Rokycanské stráni připravili Pohádkový les se sedmi různými stanovišti. Děti se mohly těšit například na Alenku v říši divů nebo Ledové království. Čekaly na ně také různé disciplíny, ať už vědomostní nebo sportovní. Na začátku děti dostaly barevné kartičky, do kterých postupně získávaly samolepky za správné splnění úkolu. Na konci se děti dočkaly sladké odměny a po cestě zpět se mohly se všemi postavami vyfotografovat.

                                                                                                                               Kateřina Lukešová, 9. A             
 

Code Week 2016

V letošním školním roce se žáci předmětu Digitální technologie poprvé zúčastnili celoevropského týdnu programování CodeWeek 2016. Žáci se seznámili s různými způsoby programování a vyzkoušeli si základy kódování v jednoduchých herních aplikacích. Za aktivní zapojení obdržela naše škola od pořadatelů certifikát.

 


Certifikát Světová škola platný do roku 2021


Projektový den Světová škola

 


školní rok 2015/2016

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Dodávka a montáž elektrického konvektomatu a dodávka a montáž varného plynového kotle do školní jídelny. Oznámení o vyloučení z výběrového řízení: firma 1 , firma 2, firma 3 , firma 4 . Výsledek výběrového řízení . Zápis hodnocení nabídek.    Smlouva

Škola dotykem AKADEMIE - přihlášení na bezplatný seminář pro učitele zaměřený na využití tabletů ve výuce

Hodnocení prvního roku projektu Škola dotykem

 

 

Otevírání obálek 15. 6. 2015 - zápis .  Výsledek výběrového řízení . Smlouva .

Zadávací dokumentace na realizaci veřejné zakázky: Výzva k podání nabídky a , b, c ,. Vzor smlouvy.  Oprava podlahy a stropu v učebně:

č. 35 - rozpočet, technická zpráva , zákres KN, stávající stav, nový stav, projekt

č. 38 - rozpočet , technická zpráva , zákres KN, stávající stav, nový stav, projekt 

č. 39 - rozpočet , technická zpráva , zákres KN, stávající stav, nový stav, projekt

 

Zadávací dokumentace na realizaci veřejné zakázky: Výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace , technická specifikace , kupní smlouva , krycí list , vzor prohlášení ZKP , vzor prohlášení  o způsobilosti , dokladovost uveřejnění,doplňující informace. Zápis hodnocení nabídek. Výsledek výběrového řízení. Kupní smlouva  19.3.2015     Příloha 
Hodiny francouzštiny s rodilou mluvčí

                    Od začátku školního roku  2014/2015 mají žáci na Základní škole T. G. Masaryka v Rokycanech, kteří si vybrali francouzštinu jako druhý cizí jazyk, přímý kontakt s rodilou mluvčí. V rámci projektu Cizí jazyky pro život, podporovaného penězi z fondů EU, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání, nastoupila na školu zkušená lektorka Stephanie Koenig z Lyonu. Třikrát týdně, a to až do června, s ní mohou žáci osmých a devátých tříd konverzovat, zlepšovat výslovnost tohoto krásného, ale poměrně obtížného jazyka a také pracovat na různých projektech. Po prezentaci zaměřené na méně známá francouzská města a po vánočním večírku spojeném s ochutnávkou českého a francouzského cukroví byla poslední hodina před jarními prázdninami věnovaná karnevalovému veselí.     Tradiční příležitost k tomu dosyta se najíst před tím než následuje půst a pobavit se během obřadního průvodu masek, se ve školních podmínkách musela vejít do jedné vyučovací hodiny. Během pětačtyřiceti minut žáci ochutnali lahůdky, které si doma za vydatné pomoci maminek připravili, namalovali si strašidelné obličeje a ve školní kuchyni si vyzkoušeli si recept na originální smetanový karamel ze slaného francouzského másla. To vše ve francouzštině a pokud slovní zásoba nestačila, tak částečně i v angličtině. Rozhovor mezi dětmi a lektorkou plynul naprosto přirozeně a  jen tak mimochodem se dozvěděli řadu zajímavostí o její rodné zemi,  například to, že největší karneval ve Francii se koná každoročně v Nice, trvá dva týdny a navštíví ho víc než milion diváků nebo, že menší pařížský karneval inspiroval v roce 1873 známého malíře Clauda Moneta k namalování obrazu Carnaval boulevard des Capucines. Nemáme nic proti učebnicím, shodli se na závěr žáci, ale tenhle způsob výuky je mnohem lepší.                                                                                                                                                                                                          Mgr. Alena Pigulová

 

 

Výuka cizích jazyků na ZŠ T. G. Masaryka v Rokycanech


Že se Základní škola  T. G. Masaryka specializuje na výuku cizích jazyků, je známý fakt. Samozřejmostí je i zkušený pedagogický sbor a kvalita materiálního zázemí. Nikoho dnes již nepřekvapí interaktivní tabule ve třídách nebo jazyková laboratoř. Ale co je tím hlavním cílem výuky angličtiny, němčiny, francouzštiny či ruštiny na naší škole? Děti by možná odpověděly, že chtějí mít dobré známky a nezapomínat domácí úkoly. Jistě, ale ve výuce jazyků možná ještě víc než v ostatních předmětech platí, že se učíme pro budoucí praxi. To, co se cení, je schopnost domluvit se na dovolené v cizině, vyplnit žádost o studijní stáž nebo umět vést pracovní pohovor s rodilým mluvčím. Je dobře, že praktická stránka výuky žáky baví, s nadšením si připravují krátké rozhovory, píší dopisy, hrají scénky nebo vyrábí plakáty. Ale  na co se těší úplně nejvíc? Pochopitelně na výlety do zahraničí. Přestože se jedná o časově i finančně náročnou záležitost, snažíme se o pravidelné výjezdy alespoň jednou za školní rok. V minulých letech se například skupina deváťáků vydala s p. uč Humlovou za krásami Londýna, p. uč Slavíková zorganizovala jednodenní zájezd za kulturními památkami Mnichova a v rámci výuky francouzského jazyka se chystáme do Paříže. Pečlivě pilujeme zejména rozhovory. Témata jsou jasná: nákupy a dotazy na cestu☺. Postupně také budeme zpracovávat projekty se zaměřením na jednotlivé pamětihodnosti, které navštívíme, jako je Eiffelova věž, bazilika Sacré-Coeur nebo Tour Monparnasse. Děti tak nejen procvičí slovní zásobu, ale zároveň poznají historii, kulturu a tradice země, jejíž jazyk se s takovým zaujetím učí. Zlatým hřebem našeho výletu pak bude návštěva Disneylandu.                                                  Mgr. Alena Pigulová


Celý článek...
 
O nás:
V minulých letech jste nás podporovali nejen materiálními dary, ale i finančními. Děkujeme za Vaši dosavadní pomoc.                    V případě vašeho zájmu - bankovní spojení:

ČESKÁ SPOŘITELNA  843472399/0800

    Naše škola se již dlouhodobě zabývá rozšířenou výukou jazykù jako člen asociace LINGUAE. Spolupracuje s nakladatelstvími, která se zabývají vydáváním nových učebnic pro výuku anglického jazyka. Podílela se na pilotních projektech těchto nových učebnic.
    Žákům jsou nabízeny jazyky: anglický, německý, francouzský a ruský. S výukou jazyků začínáme již od 1. ročníku. V letošním školním roce bude škola pokračovat ve vyučování podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) nazvaného "Škola jazykům otevřená" již ve všech ročnících.

 

                         Co je naším mottem:

Vzájemný respekt a úcta mezi žáky a učiteli.

Respektovat druhé i jejich soukromí.

Pomáhat si.

Nepomlouvat, nežalovat, nepodvádět, neposmívat se.

Nešikanovat.

Neskákat druhým do řeči a nechat je domluvit.

 
© 2017 ZŠ TGM Rokycany
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
design by NORADU