Zapomenuté heslo
Úvodní stránka
Saturday, 22 October 2016
Informujeme:

15. 10. 2016 - Projektový den 72 hodin 
Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.
              
 

8. 11. 2016 se uskuteční školní zájezd do Německa pro žáky 8. tříd. Navštíví partnerskou školu v Sulzbach-Rosenbergu, kde sehrají pověst o Karlu IV., připravovanou k výročí jeho narození.

 


            Zájemci o soutěž Logická olympiáda 2016 - právě probíhá testování 6. až 9. tříd - účastněte se!                                                               www.logickaolympiada.cz. Registrace  soutěžících z minulých let nejsou platné!

            Soutěžící se registrují na stránce Vstup do soutěže -  žáci ZŠ vyplněním osobních údajů - email, jméno, škola, třída,                         kategorie. Do několika minut po registraci systém vygeneruje přihlašovací heslo, které bude sloužit ke vstupu                     do profilu soutěžícího a především pro přihlášení se do nominačního kola soutěže, které se bude vyplňovat on - line.

1. třídy mají nově samostatnou kategorii.


Certifikát Světová škola platný do roku 2021


Projektový den Světová škola

 

Literární soutěž Kde končí svět, celostátní kolo - Jaromír Chmelík,  pasování na rytíře řádu Krásného slova

Mc. Donalds. Cup - regionální kolo - 2. hoši B

Literární soutěž centra BASIC - regionální kolo - Jaromír Chmelík, Nela Martináková, Josef Koukolík - čestné uznání

Soutěž dětského literárního projevu Náš svět - celostátní kolo - Jaromír Chmelík, čestné uznání

Chemická olympiáda - krajské kolo 9. tř. - 11. Tereza Kašáková

Mc. Donalds. Cup - 3. hoši A, 1. hoši B s postupem do regionálního kola

Biologická olympiáda - okresní kolo 6. a 7. tř. - 4. Petra Botková, 11. Anděla Neumannová, 12. Sára Froňková, 14. Adam Blecha

Biologická olympiáda - okresní kolo 8. a 9. tř. - 2. Tereza Horčičková, 7. Šimon Šmolík, 10. Barbora Černá, 11. Jáchym Straka

Olympiáda v českém jazyce - krajské kolo 9. třídy -  3. Tereza Horčičková, 13. Tereza Kašáková

Literární soutěž Kde končí svět, okresní kolo, 7. a 8. roč. -1. Kateřina Lukešová 2. Tereza Bejčková, Jaromír Chmelík, 3. Josef Koukolík, Josef Pobuda

Regionální přehlídka pěveckých sborů, krajské kolo, kat. I. A - stříbrné pásmo: Rondino

Regionální přehlídka pěveckých sborů, krajské kolo, kat. I. B - zlaté pásmo s postupem: Rondo

Výtvarná soutěž Marťánci, celostátní kolo - 15. Simona Fialová, Bára Holmanová, Nela Kiliánová, Sabina Lisá, Zuzana Lisková, Miro Opatrný

Matematická olympiáda 8. roč. - 5. Barbora Černá, 6. Matěj Hrdinka, 9. Adéla Hanzlíková, 12. Tereza Bejčková, Petr Crz, Jiří Sýkora, 13. Adam Pánek

Matematická olympiáda 7. roč. - 2. Petra Botková, 4. Alois Koukolík, 5. Tereza Krocová, 8. Ondřej Váně,

Matematická olympiáda 6. roč. - 4. Miro Opatrný, 5. Sabina Lisá, 7. Anděla Neumannová, 8. Anna Bernášková

Matematický klokan 9. tř. - 1. Tereza Kašáková, 4. Dorota Neumannová, 7. Zdeněk Marcel, 9. Eliška Lavičková, 12. Michal Lukš, 13. Matěj Melka, 14. Dominik Polák, 15. Jan Skuhra, 16. Vojta Šimůnek, 19. Kateřina Šedivá

Matematický klokan 7. tř. - 3. Petra Botková, 4. Alois Koukolík, 6. Josef Koukolík, 9. Julia Chernetska,10. Richard Bastl, 12. David Šašek,  14. Ondřej Váně, 19. Tereza Krocová, 27. Klára Kovářová, 34. Ján Dulík

Matematický klokánek 4. a 5. tř. - 3. Vojtěch Šmolík, 8. Tomáš Řeboun, 9. Josef Hanton 

Pythagoriáda, okresní kolo 5. tř.  - 7. Tomáš Řeboun, 16. Barbora Hanzlíková, 22. Jana Šperlová, 25. Dan Keltyčka, 28. Klára Zajíčková

Volejbal hoši, okresní kolo - 2. místo

Volejbal dívky, okresní kolo - 2. místo

Soutěžní přehlídka dětských recitátorů - okresní kolo 9. tř. -  4. Valerie Kovaříková, Michal Lukš

Soutěžní přehlídka dětských recitátorů - okresní kolo 7. tř. -  4. Anděla Neumannová, Kamila Laštovková

Soutěžní přehlídka dětských recitátorů - okresní kolo 5. tř. -  4. Tereza Kantoříková, Šimon Martinák

Soutěžní přehlídka dětských recitátorů - okresní kolo 3. tř. -  4.  Julie Steinerová, Viktorie Vokárová

Košíková - okresní kolo - hoši 2. místo, dívky 3. místo

Fyzikální olympiáda - okresní kolo 8. tř. - 7. Matěj Hrdinka, 17. Tereza Bejčková, 20. Petr Chrz, 21. Adam Pánek, 23. Marc Hovens, 24. Jiří Sýkora, 27. Tomáš Šterner

Fyzikální olympiáda - okresní kolo 9. tř. - 1. Marcel Zdeněk, 2. Tereza Kašáková, 6. Michal Lukš

Chemická olympiáda - okresní kolo 9. tř. - 2. Tereza Kašáková, 9. Natálie Strolená, 12. Dorotea Neumannová

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo 6. třídy – 9. Sára Froňková, 12. Jan Dulík, 14. Ella Magdaléna Strolená

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo 7. třídy – 3. Josef Pobuda, 8. Klára Kovářová, 10. Veronika Sommrová

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo 9. třídy – 2. Tereza Kašáková, 5. Michal Lukš, 9. Michal Fara


Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo 9. třídy - 2. Tereza Kašáková, 3. Tereza Horčičková

Soutěž v Nj – okresní kolo 7. třídy – 1. Eva Milnaříková, 3. Klára Kovářová, 4. Ondřej Štrunc

Soutěž v Nj – okresní kolo 9. třídy – 1. Tereza Kašáková, 2. Lucie Aubrechtová, 4. Michal Fara

Dějepisná olympiáda - okresní kolo - 1. Klára Kovářová, 2. Barbora Voříšková, 5. Kateřina Šedivá

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Dodávka a montáž elektrického konvektomatu a dodávka a montáž varného plynového kotle do školní jídelny. Oznámení o vyloučení z výběrového řízení: firma 1 , firma 2, firma 3 , firma 4 . Výsledek výběrového řízení . Zápis hodnocení nabídek.    Smlouva

Škola dotykem AKADEMIE - přihlášení na bezplatný seminář pro učitele zaměřený na využití tabletů ve výuce

Hodnocení prvního roku projektu Škola dotykem

Šesťáci z Masaryčky psali „Příběh planety Země“

V pátek, 12. 2. 2016, navštívila třída 6. B s paní učitelkou Hanou Draganovskou výstavu v rokycanském muzeu „Podivuhodný svět pravěku“. Zaujaly je malby pravěkých zvířat, odlitky kosterních pozůstatků pravěkých tvorů i vyprávění paní průvodkyně o vzniku naší planety a vývoji života na zemi. Na závěr vyzvala paní průvodkyně žáky, aby se každý pokusil napsat knihu s názvem „Příběh planety Země“. V souboji mladých autorů zvítězila Anděla Neumannová, která spolu s dalšími třemi výherci získala jako odměnu sádrové odlitky trilobitů. Všem žákům se výstava velmi líbila.

Anděla Neumannová, žákyně 6. B, Mgr. Hana Draganovská


Barbora Voříšková z 9. A vede úspěšně čtenářský blog Knihomol(ka)
Zuzana Laštovková z 9. A získala prvenství na Krajském poháru mládeže v lehké atletice
Martin Petráš z 8. A  je ve třinácti vícemistrem světa - informuje Rokycanský deník

Okresní kolo házené základních škol -  hoši 2. místo, dívky 3. místo

Okresní finále v atletickém čtyřboji 23. 9. 2015

XV. ročník MTB horská kola 29. 9. 2015


 

Otevírání obálek 15. 6. 2015 - zápis .  Výsledek výběrového řízení . Smlouva .

Zadávací dokumentace na realizaci veřejné zakázky: Výzva k podání nabídky a , b, c ,. Vzor smlouvy.  Oprava podlahy a stropu v učebně:

č. 35 - rozpočet, technická zpráva , zákres KN, stávající stav, nový stav, projekt

č. 38 - rozpočet , technická zpráva , zákres KN, stávající stav, nový stav, projekt 

č. 39 - rozpočet , technická zpráva , zákres KN, stávající stav, nový stav, projekt

 

Zadávací dokumentace na realizaci veřejné zakázky: Výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace , technická specifikace , kupní smlouva , krycí list , vzor prohlášení ZKP , vzor prohlášení  o způsobilosti , dokladovost uveřejnění,doplňující informace. Zápis hodnocení nabídek. Výsledek výběrového řízení. Kupní smlouva  19.3.2015     Příloha 
Hodiny francouzštiny s rodilou mluvčí

                    Od začátku školního roku  2014/2015 mají žáci na Základní škole T. G. Masaryka v Rokycanech, kteří si vybrali francouzštinu jako druhý cizí jazyk, přímý kontakt s rodilou mluvčí. V rámci projektu Cizí jazyky pro život, podporovaného penězi z fondů EU, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání, nastoupila na školu zkušená lektorka Stephanie Koenig z Lyonu. Třikrát týdně, a to až do června, s ní mohou žáci osmých a devátých tříd konverzovat, zlepšovat výslovnost tohoto krásného, ale poměrně obtížného jazyka a také pracovat na různých projektech. Po prezentaci zaměřené na méně známá francouzská města a po vánočním večírku spojeném s ochutnávkou českého a francouzského cukroví byla poslední hodina před jarními prázdninami věnovaná karnevalovému veselí.     Tradiční příležitost k tomu dosyta se najíst před tím než následuje půst a pobavit se během obřadního průvodu masek, se ve školních podmínkách musela vejít do jedné vyučovací hodiny. Během pětačtyřiceti minut žáci ochutnali lahůdky, které si doma za vydatné pomoci maminek připravili, namalovali si strašidelné obličeje a ve školní kuchyni si vyzkoušeli si recept na originální smetanový karamel ze slaného francouzského másla. To vše ve francouzštině a pokud slovní zásoba nestačila, tak částečně i v angličtině. Rozhovor mezi dětmi a lektorkou plynul naprosto přirozeně a  jen tak mimochodem se dozvěděli řadu zajímavostí o její rodné zemi,  například to, že největší karneval ve Francii se koná každoročně v Nice, trvá dva týdny a navštíví ho víc než milion diváků nebo, že menší pařížský karneval inspiroval v roce 1873 známého malíře Clauda Moneta k namalování obrazu Carnaval boulevard des Capucines. Nemáme nic proti učebnicím, shodli se na závěr žáci, ale tenhle způsob výuky je mnohem lepší.                                                                                                                                                                                                          Mgr. Alena Pigulová

 

 

Výuka cizích jazyků na ZŠ T. G. Masaryka v Rokycanech


Že se Základní škola  T. G. Masaryka specializuje na výuku cizích jazyků, je známý fakt. Samozřejmostí je i zkušený pedagogický sbor a kvalita materiálního zázemí. Nikoho dnes již nepřekvapí interaktivní tabule ve třídách nebo jazyková laboratoř. Ale co je tím hlavním cílem výuky angličtiny, němčiny, francouzštiny či ruštiny na naší škole? Děti by možná odpověděly, že chtějí mít dobré známky a nezapomínat domácí úkoly. Jistě, ale ve výuce jazyků možná ještě víc než v ostatních předmětech platí, že se učíme pro budoucí praxi. To, co se cení, je schopnost domluvit se na dovolené v cizině, vyplnit žádost o studijní stáž nebo umět vést pracovní pohovor s rodilým mluvčím. Je dobře, že praktická stránka výuky žáky baví, s nadšením si připravují krátké rozhovory, píší dopisy, hrají scénky nebo vyrábí plakáty. Ale  na co se těší úplně nejvíc? Pochopitelně na výlety do zahraničí. Přestože se jedná o časově i finančně náročnou záležitost, snažíme se o pravidelné výjezdy alespoň jednou za školní rok. V minulých letech se například skupina deváťáků vydala s p. uč Humlovou za krásami Londýna, p. uč Slavíková zorganizovala jednodenní zájezd za kulturními památkami Mnichova a v rámci výuky francouzského jazyka se chystáme do Paříže. Pečlivě pilujeme zejména rozhovory. Témata jsou jasná: nákupy a dotazy na cestu☺. Postupně také budeme zpracovávat projekty se zaměřením na jednotlivé pamětihodnosti, které navštívíme, jako je Eiffelova věž, bazilika Sacré-Coeur nebo Tour Monparnasse. Děti tak nejen procvičí slovní zásobu, ale zároveň poznají historii, kulturu a tradice země, jejíž jazyk se s takovým zaujetím učí. Zlatým hřebem našeho výletu pak bude návštěva Disneylandu.                                                  Mgr. Alena Pigulová


Celý článek...
 
O nás:
V minulých letech jste nás podporovali nejen materiálními dary, ale i finančními. Děkujeme za Vaši dosavadní pomoc.                    V případě vašeho zájmu - bankovní spojení:

ČESKÁ SPOŘITELNA  843472399/0800

    Naše škola se již dlouhodobě zabývá rozšířenou výukou jazykù jako člen asociace LINGUAE. Spolupracuje s nakladatelstvími, která se zabývají vydáváním nových učebnic pro výuku anglického jazyka. Podílela se na pilotních projektech těchto nových učebnic.
    Žákům jsou nabízeny jazyky: anglický, německý, francouzský a ruský. S výukou jazyků začínáme již od 1. ročníku. V letošním školním roce bude škola pokračovat ve vyučování podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) nazvaného "Škola jazykům otevřená" již ve všech ročnících.

 

                         Co je naším mottem:

Vzájemný respekt a úcta mezi žáky a učiteli.

Respektovat druhé i jejich soukromí.

Pomáhat si.

Nepomlouvat, nežalovat, nepodvádět, neposmívat se.

Nešikanovat.

Neskákat druhým do řeči a nechat je domluvit.

 
© 2016 ZŠ TGM Rokycany
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
design by NORADU