Zprávy

Zveřejněno: 8. 6. 2021, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 151x

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás pozvali na informační schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků, která se koná v úterý 15. června 2021 od 16.00 ve třídách 1.A a 1.B ZŠ TGM. Z důvodu epidemiologických opatření prosíme o přítomnost pouze jednoho zákonného zástupce žáka.

Mgr. Lukáš Rada, ředitel školy


Zveřejněno: 21. 5. 2021, zapsal: Mirka Kavalírová, přečteno: 336x

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost k naší škole; kromě toho funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech ...


Zveřejněno: 13. 5. 2021, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 372x

Vážení rodiče,

na základních školách je s účinností od 17. 05. povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací na celém území ČR. V našem kraji je umožněna i osobní přítomnost žáků 2.stupně bez rotací.

Pro všechny žáky platí testování 1x týdně a to ihned 1. den osobní přítomnosti ...


Zveřejněno: 30. 4. 2021, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 529x

Vážení rodiče,

velmi nás těší a vážíme si vašeho zájmu o naší školu.

Rozhodnutí o přijetí bude rodičům vydáno na požádání.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky si můžete vyzvednout ve škole od pondělí 10. 05. 2021 každý všední den v době od 08.00 do 12.00.

Rozhodnutí o nepřijetí ...


Zveřejněno: 29. 4. 2021, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 515x

Vá­že­ní ro­di­če,

od pon­dě­lí 03. 05. 2021 je po­vo­le­na osob­ní pří­tom­nost žá­ků 2. stupně ve ško­le.

Žá­ci ma­jí po­vin­nost no­sit zdra­vot­nic­kou mas­ku splňují­cí stan­dar­dy ...


Logo ESF